Đế sắt kiểu 01
Đăng ngày 15-07-2015 Lúc 06:44'- 2888 Lượt xem
Giá bán: 0 VND

Đế sắt đổ cát nặng từ 13kg đến 16kg hoặc đổ bê tông nặng từ 18 đến 20kg. Phết sơn phun kiểu nhiều màu.